FORTE WRIGGLY

FORTE WRIGGLY มั่นใจปลายาง Forte สีไหนปลาก็กิน สำหรับปลายางรุ่นนี้ สามารถตกปลาล่าเหยื่อได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะกะพง ชะโด ช่อน ฯลฯ

 

FORTE WRIGGLY

MODEL SIZE COLOR PRICE
WRIGGLY/MIX 2.5 inc MIX 60 บาท

 

"SO EXCITED TOGETHER"

สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

 

Visitors: 79,493