SSWIRE7x7SSWIRE7x7 ลวดสลิงอ่อน ขนาด 7*7 ใช้สำหรับมัดชุดลีด ที่ต้องการความแข็ง แกร่งทนทาน คคุณภาพไฮเอนท์ ที่ความยาว 10เมตร สามารถใช้งานได้หลากหลาย มัดได้ง่าย นุ่มมือไม่เจ็บนิ้ว

 

MODEL Lbs. DIAMETER PRICE
SSWIRE7x7/20 20 0.36 mm 180 บาท
SSWIRE7x7/30 30 0.45 mm 180 บาท
SSWIRE7x7/40 40 0.54 mm 180 บาท
SSWIRE7x7/50 50 0.63 mm 180 บาท
SSWIRE7x7/60 60 0.72 mm 180 บาท
SSWIRE7x7/100 100 0.90 mm 180 บาท

 

 "SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825
Visitors: 91,586