MOJI

MOJI ROD คันเบ็ดตกกุ้ง ชิงหลิว ไปได้ทุกที่ลายไม้ไผ่สวยงาม เข้ามือกระชับมี 2 ความยาว ให้เลือก 1.5m และ 1.8m

 

 

 

MOJI ROD

MODEL SECTION WEIGHT PRICE
MOJI/1.5 3 ท่อน 22.5 กรัม 490 บาท
MOJI/1.8 4 ท่อน 22 กรัม 490 บาท

 

"SO EXCITED TOGETHER"

สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

 

Visitors: 60,053,950