KYLIN V2 กิเลนไฟคันชิงหลิว KYLIN กิเลนไฟ จาก FORTE รุ่นใหม่ด้ามหวายปล้องไผ่

- มีระยะความยาวเดียว คือ 2.1 / 2.7 / 3.0 เมตร เท่านั้น
- ตัวคันจะเป็นลายไผ่เป็นปล้องๆ อย่างสวยสวยงาม คัดแบลงค์แต่ละเส้นที่มีคุณภาพ ผ่านการ       ตกแต่งทำด้วยมือทีละคัน
- ด้ามคันจะเป็นลายหวาย สวยงาม มีการเคลือบ ด้วยน้ำยาเกรดสูง เพื่อให้มีความสวยงามและคงทน
- พาวเว่อร์ลิฟท์ ของคันที่ซ่อนไว้ ใต้ความหรูหรา ล้วนทรงอาณุภาพอย่างยิ่ง เมื่อได้ใช้งาน
- น้ำหนักของคันที่เบา ทำให้ได้เปรียบในการใช้เย่อปลาทั้งวัน
- สมดุล ของคัน แต่ละท่อนเมื่อเอามาต่อกัน และเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว สัมผัสแรกที่ได้สะบัดคัน จะรู้สึกและรับรู้ได้ว่า นั้นคือ คันระดับไฮเอนท์อย่างแท้จริง

 

                     คันชิงหลิว KYLIN กิเลนไฟ จาก FORTE

MODEL LENGTH WEIGHT PRICE
KYL2V/2.1 2.1 m 26 g 1,000 บาท
KYLV2/2.7 2.7 m 37 g 1,000 บาท
KYLV2/3.6 3.6 m 59 g 1,000 บาท

 

                            "SO EXCITED TOGETHER"

                 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

 

 

Visitors: 60,062,512