ENT LOAD

 

สาย ENT  LOAD เอ็น โหลด โมโน จาก FORTE สีสะท้อนแสง ขนาด 1/8 สำหรับงาน หน้าดินทะเล มีให้เลือก 6 สี  สีเหลือง ,  สีส้ม  ,  สีเขียว , เขียวขี้ม้า , ขาว , ชมพู

                          สาย ENT  LOAD เอ็น โหลด โมโน


MODEL No. (Lbs.) Dia (mm.) Meters (m.) Price
ENT/YEL/10 สีเหลือง 10 Lbs. 0.23 1143 100 บาท
ENT/YEL/12 สีเหลือง
12 Lbs. 0.26 918 100 บาท
ENT/YEL/15 สีเหลือง
15 Lbs. 0.29 714 100 บาท
ENT/YEL/20 สีเหลือง
20 Lbs. 0.30 655 100 บาท
ENT/YEL/25 สีเหลือง
25 Lbs. 0.33 574 100 บาท
ENT/YEL/30 สีเหลือง
30 Lbs. 0.37 459 100 บาท
ENT/YEL/40 สีเหลือง
40 Lbs. 0.40 381 100 บาท
ENT/YEL/50 สีเหลือง
50 Lbs. 0.50 284 100 บาท
ENT/YEL/60 สีเหลือง
60 Lbs. 0.60 191 100 บาท
ENT/ORG/10 สีส้ม
10 Lbs. 0.23 1143 100 บาท
ENT/ORG/12 สีส้ม
12 Lbs. 0.26 918 100 บาท
ENT/ORG/15 สีส้ม
15 Lbs. 0.29 714 100 บาท
ENT/ORG/20 สีส้ม
20 Lbs. 0.30 655 100 บาท
ENT/ORG/25 สีส้ม
25 Lbs. 0.33 574 100 บาท
ENT/ORG/30 สีส้ม
30 Lbs. 0.37 459 100 บาท
ENT/ORG/40 สีส้ม
40 Lbs. 0.40 381 100 บาท
ENT/ORG/50 สีส้ม
50 Lbs. 0.50 284 100 บาท
ENT/ORG/60 สีส้ม
60 Lbs. 0.60 191 100 บาท
 ENT/GRN/10 สีเขียว
 10 Lbs.  0.23 1143   100 บาท 
 ENT/GRN/12 สีเขียว
 12 Lbs.  0.26  918  100 บาท
 ENT/GRN/15 สีเขียว
 15 Lbs.  0.29  714   100 บาท
 ENT/GRN/20 สีเขียว
 20 Lbs.  0.30  655   100 บาท
 ENT/GRN/25 สีเขียว
 25 Lbs.   0.33  574   100 บาท
 ENT/GRN/30 สีเขียว
30 Lbs.  0.37  459   100 บาท 
 ENT/GRN/40 สีเขียว
 40 Lbs.  0.40 381  100 บาท
 ENT/GRN/50 สีเขียว
 50 Lbs.  0.50  284   100 บาท
 ENT/GRN/60 สีเขียว
 60 Lbs.  0.60 191  100 บาท
 ENT/LIG/10 สีเขียวใส
 10 Lbs.  0.23 1143   100 บาท 
 ENT/LIG/12 สีเขียวใส
 12 Lbs.  0.26  918  100 บาท
 ENT/LIG/15 สีเขียวใส
 15 Lbs.  0.29  714   100 บาท
 ENT/LIG/20 สีเขียวใส
 20 Lbs.  0.30  655   100 บาท
 ENT/LIG/25 สีเขียวใส
 25 Lbs.   0.33  574   100 บาท
 ENT/LIG/30 สีเขียวใส
30 Lbs.  0.37  459   100 บาท 
 ENT/LIG/40 สีเขียวใส
 40 Lbs.  0.40 381  100 บาท
 ENT/LIG/50 สีเขียวใส
 50 Lbs.  0.50  284   100 บาท
 ENT/LIG/60 สีเขียวใส
 60 Lbs.  0.60 191  100 บาท
 ENT/WHT/10 สีขาว
 10 Lbs.  0.23 1143   100 บาท 
 ENT/WHT/12 สีขาว
 12 Lbs.  0.26  918  100 บาท
 ENT/WHT/15 สีขาว
 15 Lbs.  0.29  714   100 บาท
 ENT/WHT/20 สีขาว
 20 Lbs.  0.30  655   100 บาท
 ENT/WHT/25 สีขาว
 25 Lbs.   0.33  574   100 บาท
 ENT/WHT/30 สีขาว
30 Lbs.  0.37  459   100 บาท 
 ENT/WHT/40 สีขาว
 40 Lbs.  0.40 381  100 บาท
 ENT/WHT/50 สีขาว
 50 Lbs.  0.50  284   100 บาท
 ENT/WHT/60 สีขาว
 60 Lbs.  0.60 191   100 บาท 
 ENT/LIG/10 สีชมพู
 10 Lbs.  0.23 1143   100 บาท 
 ENT/LIG/12 สีชมพู
 12 Lbs.  0.26  918  100 บาท
 ENT/LIG/15 สีชมพู
 15 Lbs.  0.29  714   100 บาท
 ENT/LIG/20 สีชมพู
 20 Lbs.  0.30  655   100 บาท
 ENT/LIG/25 สีชมพู
 25 Lbs.   0.33  574   100 บาท
 ENT/LIG/30 สีชมพู
30 Lbs.  0.37  459   100 บาท 
 ENT/LIG/40 สีชมพู
 40 Lbs.  0.40 381  100 บาท
 ENT/LIG/50 สีชมพู
 50 Lbs.  0.50  284   100 บาท
 ENT/LIG/60 สีชมพู
 60 Lbs.  0.60 191  100 บาท
                       "SO EXCITED TOGETHER"

                สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

Visitors: 60,058,596