ตัวเบ็ด OS4003BNOOSHIMA ตัวเบ็ด OS4003BN สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัว


OS4003BN แพ็ค 200 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา

OS4003BN/04

04  ดำ 320 บาท
OS4003BN/02 02  ดำ  310 บาท
 OS4003BN/01 01 ดำ 350 บาท
OS4003BN/1/0 1/0 ดำ 380 บาท
OS4003BN/2/0 2/0 ดำ 400บาท
OS4003BN/3/0 3/0 ดำ  440 บาท
OS4003BN/4/0 4/0 ดำ 530 บาท
OS4003BN/5/0 5/0 ดำ 620 บาท

 
OS4003BN แพ็ค 1,000 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา

OS4003BN/04 

04  ดำ 1,300 บาท 
OS4003BN/02 02  ดำ  1,300 บาท 
 OS4003BN/01 01 ดำ 1,430 บาท 
OS4003BN/1/0 1/0 ดำ 1,560 บาท 
OS4003BN/2/0 2/0 ดำ 1,690 บาท
OS4003BN/3/0 3/0 ดำ  1,820 บาท
OS4003BN/4/0 4/0 ดำ 2,210 บาท
OS4003BN/5/0 5/0 ดำ 2,600 บาท

 "SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

 

Visitors: 10,048,563