ตัวเบ็ด OS4004BNOOSHIMA ตัวเบ็ด OS4003BN สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัวOS4004BN แพ็ค 200 ตัว

       Model    Hook/ขนาด  สี      ราคา
OS4004BN/04           04 ดำ   320 บาท
OS4004BN/02           02 ดำ   312 บาท
OS4004BN/01           01 ดำ   343 บาท
OS4004BN/1/0          1/0 ดำ   374 บาท
OS4004BN/2/0          2/0 ดำ   406 บาท
OS4004BN/4/0          4/0 ดำ   530 บาท
OS4004BN/5/0          5/0 ดำ   624 บาท

 

OS4004BN แพ็ค 1,000 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS4004BN/04 04 ดำ   1,200 บาท
OS4004BN/02 02 ดำ   1,200 บาท
OS4004BN/01 01 ดำ   1,320 บาท
OS4004BN/1/0 1/0 ดำ   1,440 บาท
OS4004BN/2/0 2/0 ดำ   1,560 บาท
OS4004BN/4/0 4/0 ดำ 2,040 บาท
OS4004BN/5/0 5/0 ดำ 2,400 บาท"SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

Visitors: 10,048,571