ตัวเบ็ด OS4005BN

OOSHIMA ตัวเบ็ด OS4005BN สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัว


OS4005BN แพ็ค 200 ตัว

       Model Hook/ขนาด  สี     ราคา
OS4005BN/01         01 ดำ  343 บาท
OS4005BN/1/0        1/0 ดำ  374 บาท
OS4005BN/2/0        2/0 ดำ  406 บาท
OS4005BN/3/0        3/0 ดำ  437 บาท
OS4005BN/4/0        4/0 ดำ  530 บาท
OS4005BN/5/0        5/0 ดำ  624 บาท
OS4005BN/6/0        6/0 ดำ  718 บาท


OS4005BN แพ็ค 1,000 ตัว

       Model Hook/ขนาด  สี      ราคา
OS4005BN/01         01 ดำ  1,430 บาท
OS4005BN/1/0        1/0 ดำ  1,560 บาท
OS4005BN/2/0        2/0 ดำ  1,690 บาท
OS4005BN/3/0        3/0 ดำ  1,820 บาท
OS4005BN/4/0        4/0 ดำ  2,210 บาท
OS4005BN/5/0        5/0 ดำ  2,600 บาท
OS4005BN/6/0        6/0 ดำ  2,990 บาท

 

"SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

 

Visitors: 60,053,940