ตัวเบ็ด OS4008BNOOSHIMA ตัวเบ็ด OS4008BN สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัว


OS4008BN แพ็ค 200 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา

OS4008BN/1/0 

1/0  ดำ 380 บาท 
OS4008BN/2/0 2/0  ดำ  400 บาท 
 OS4008BN/3/0   3/0  ดำ 440 บาท 
OS4008BN/4/0  4/0  ดำ 530 บาท 
OS4008BN/5/0 5/0 ดำ 620 บาท
OS4008BN แพ็ค 1,000 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา

OS4008BN/1/0 

1/0  ดำ 1,560 บาท 
OS4008BN/2/0 2/0  ดำ  1,690 บาท 
 OS4008BN/3/0   3/0  ดำ 1,820 บาท 
OS4008BN/4/0  4/0  ดำ 2,210 บาท 
OS4008BN/5/0 5/0 ดำ 2,600 บาท


"SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

Visitors: 60,062,519