ตัวเบ็ด OS4009BNOOSHIMA ตัวเบ็ด OS4009BN สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัว


OS4009BN แพ็ค 200 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา

OS4009BN/1/0 

1/0  ดำ 380 บาท 
OS4009BN/2/0 2/0   ดำ  400 บาท 
 OS4009BN/3/0   3/0   ดำ 440 บาท 
OS4009BN/4/0  4/0   ดำ 530 บาท 
OS4009BN/5/0 5/0  ดำ 620 บาทOS4009BN แพ็ค 1,000 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา

OS4009BN/1/0 

1/0  ดำ 1,560 บาท 
OS4009BN/2/0 2/0   ดำ  1,690 บาท 
 OS4009BN/3/0   3/0   ดำ 1,820 บาท 
OS4009BN/4/0  4/0   ดำ 2,210 บาท 
OS4009BN/5/0 5/0  ดำ 2,600 บาท


"SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

Visitors: 60,062,522