ตัวเบ็ด OS8008 1X


OOSHIMA ตัวเบ็ด OS8008 1X สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัวOS8008 1X แพ็ค 200 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS8008X1BN/10 10 ดำ 930 บาท
OS8008X1BN/08 08 ดำ 930 บาท
OS8008X1BN/06 06 ดำ 930 บาท
OS8008X1BN/04 04 ดำ 930 บาท
OS8008X1BN/02 02 ดำ 1,100 บาท
OS8008X1BN/01 01 ดำ 1,200 บาท

 

OS8008 1X แพ็ค 1,000 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS8008X1BN/10 10 ดำ 3,900 บาท
OS8008X1BN/08 08 ดำ 3,900 บาท
OS8008X1BN/06 06 ดำ 3,900 บาท
OS8008X1BN/04 04 ดำ 3,900 บาท
OS8008X1BN/02 02 ดำ 4,550 บาท
OS8008X1BN/01 01 ดำ 5,200 บาท
"SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

Visitors: 60,053,946