ตัวเบ็ด OS8008 3XOOSHIMA ตัวเบ็ด OS8008 3X สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัวOS8008 3X แพ็ค 200 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS8008X3BN/08 08  ดำ  1,100 บาท
OS8008X3BN/06 06   ดำ  1,100 บาท
OS8008X3BN/04 04   ดำ  1,100 บาท
OS8008X3BN/02 02   ดำ  1,250 บาท
OS8008X3BN/01 01  ดำ  1,600 บาท
OS8008X3BN/1/0 1/0   ดำ  1,900 บาท
OS8008X3BN/2/0 2/0  ดำ  2,200 บาทOS8008 3X แพ็ค 1,000 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS8008X3BN/08 08  ดำ  4,550 บาท
OS8008X3BN/06 06   ดำ  4,550 บาท
OS8008X3BN/04 04   ดำ  4,550 บาท
OS8008X3BN/02 02   ดำ  5,200 บาท
OS8008X3BN/01 01  ดำ  6,500 บาท
OS8008X3BN/1/0 1/0   ดำ  7,800 บาท
OS8008X3BN/2/0 2/0  ดำ  9,100 บาท"SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825 

Visitors: 60,053,951