ตัวเบ็ด OS8008 4XOOSHIMA ตัวเบ็ด OS8008 4X สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัวOS8008 4X แพ็ค 200 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS8008X4BN/06 06 ดำ 1,400 บาท
OS8008X4BN/04 04 ดำ 1,400 บาท
OS8008X4BN/02 02 ดำ 1,560 บาท
OS8008X4BN/01 01 ดำ 1,880 บาท
OS8008X4BN/1/0 1/0 ดำ 2,180 บาท

 

OS8008 4X แพ็ค 1,000 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS8008X4BN/06 06 ดำ 5,850 บาท
OS8008X4BN/04 04 ดำ 5,850 บาท
OS8008X4BN/02 02 ดำ 6,500 บาท
OS8008X4BN/01 01 ดำ 7,800 บาท
OS8008X4BN/1/0 1/0 ดำ 9,100 บาท

 

"SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

 Visitors: 60,062,507