ตัวเบ็ด OS8010BN


OOSHIMA ตัวเบ็ด OS8010BN สีดำ แพ็ค 200 ตัว / แพ็ค 1,000 ตัวOS8010BN แพ็ค 200 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS8010BN/12 12 ดำ 1,248 บาท
OS8010BN/10 10 ดำ 1,248 บาท
OS8010BN/08 08 ดำ 1,248 บาท
OS8010BN/06 06 ดำ 1,248 บาท
OS8010BN/04 04 ดำ 1,248 บาท
OS8010BN/01 01 ดำ 1,560 บาทOS8010BN แพ็ค 1,000 ตัว

Model Hook/ขนาด สี ราคา
OS8010BN/12 12 ดำ 5,200 บาท
OS8010BN/10 10 ดำ 5,200 บาท
OS8010BN/08 08 ดำ 5,200 บาท
OS8010BN/06 06 ดำ 5,200 บาท
OS8010BN/04 04 ดำ 5,200 บาท
OS8010BN/01 01 ดำ 6,500 บาท

 

"SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825Visitors: 60,053,949