WIGGLE

WIGGLE หนอนยางมีความยืดหยุ่นสูง ออกแอคชั่นดี เหมาะสำหรับงาน ตกปลากระพง งานอจิชายฝัง

 

FORTE WIGGLE

 

MODEL LENGHT PRICE
WIGGLE/01 4.8 cm. 80 บาท
WIGGLE/02 4.8 cm. 80 บาท
WIGGLE/03 4.8 cm. 80 บาท
WIGGLE/04 4.8 cm. 80 บาท
WIGGLE/05 4.8 cm. 80 บาท

 

 

"SO EXCITED TOGETHER"

สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

 

Visitors: 60,062,511